Q 嘜優質標誌計劃 「Q嘜人氣品牌大獎」送 豐富獎品
Advertisements

Q 嘜優質標誌計劃 「Q嘜人氣品牌大獎」送 豐富獎品

2021-06-21

【免費】Q嘜人氣品牌大獎2021!大家等咗一年嘅「Q嘜人氣品牌大獎」終於返嚟喇!用幾分鐘投選你嘅至愛品牌,就有機會贏取豐富獎品!投票期間我哋仲會每個星期抽出FUN FUN 幸運大獎!越早投票,越早可以累積中獎機會!一於叫埋家人朋友一齊參加喇!

有關活動條款及細則,可參閱以上網站。
推廣生意的競賽牌照號碼:54382

#qmark #抽獎 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/香港 Q 嘜優質標誌計劃 Hong Kong Q-Mark Scheme

Article Categories:
Jetso · 免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝