Pricerite實惠「博愛江夏圍村過渡性房屋項目」獨家優惠
Advertisements

Pricerite實惠「博愛江夏圍村過渡性房屋項目」獨家優惠

2023-06-25

【購物】空間大變身!Pricerite實惠 全力支持 #博愛江夏圍村過渡性房屋項目!Pricerite實惠一直關心社會需要,希望提升基層家庭生活質素。今次全力支持「博愛江夏圍村過渡性房屋項目」,以物美價廉嘅家居方案,將有限空間「大變身」,並提供 #獨家優惠 讓居民添置生活所需,幫助住戶建立自己嘅安樂窩!

#Pricerite #實惠 #博愛 #博愛江夏圍村 #過渡性房屋項目 #慳位傢俬 #優惠 #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pricerite實惠

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數