Pricerite實惠消費券震撼賞!全場傢俬即減高達$1,200、家品指定系列折上折
Advertisements

Pricerite實惠消費券震撼賞!全場傢俬即減高達$1,200、家品指定系列折上折

2023-04-27

【購物】消費券震撼賞!全場傢俬即減高達$1,200!指定家品額外8折!消費券即將到手,Pricerite實惠為咗令你嘅消費券更見使,推出「消費券震撼賞」!全場傢俬即減高達$1,200;指定家品系列額外8折;全線寢室產品額外85折;全線家居清潔產品額外9折;全線寵物食品9折*!

睇啱心水傢俬又想等拎到消費券先買?只要落$500訂,立即幫你鎖定傢俬優惠*,收到消費券再找尾數,可選擇WhatsApp落訂,訂金仲可以全退!另外Pricerite實惠線上線下全面支援 6 大支付平台,喺門市消費仲可以彈性分單用盡消費券,叫埋親戚朋友嚟夾單,齊齊用盡消費券啦!

*優惠受條款及細則約束

#Pricerite #實惠 #消費券震撼賞 #消費券 #傢俬 #家品 #寢室產品 #家居清潔 #寵物食品 #優惠 #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pricerite實惠

Article Categories:
購物 · 電子支付 · 電子消費券
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數