Pricerite實惠網店 女車神優惠價$3 購買可口可樂零系汽水高罐 330ml 4罐裝
Advertisements

Pricerite實惠網店 女車神優惠價$3 購買可口可樂零系汽水高罐 330ml 4罐裝

2021-08-08

【購物】零系可樂3蚊4罐!齊齊同女車神飲可樂慶祝!完成激烈嘅賽事之後,梗係要飲返罐可樂GUR返條氣,盡情放鬆!女車神想飲可樂,一於一齊飲賀一賀佢!即上Pricerite實惠網店以女車神優惠價$3* 購買可口可樂零系汽水高罐 330ml 4罐裝,實行與眾同「樂」,立即選購!

*網店限定,限量200,每人限買1件
*不設消費門檻,免費門巿自取
*優惠至8月8日下午5時

#Pricerite #實惠 #飲可樂 #快閃優惠 #支持香港運動員 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pricerite實惠

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數