Pricerite實惠「新年早佈置 搶貨迎新春」精選傢俬低至6折、家品家電低至2折
Advertisements

Pricerite實惠「新年早佈置 搶貨迎新春」精選傢俬低至6折、家品家電低至2折

2022-12-05

【購物】新年早佈置 搶貨迎新春!家品低至2折!傢俬低至6折!2023年1月將要迎接兔年🐰,踏入新一年想為屋企換新傢俬或添置新家品,咁就要記得提早預備喇!Pricerite實惠「新年早佈置 搶貨迎新春」帶嚟超多新春購物優惠,精選家品低至2折!精選傢俬低至6折!仲有傢俬部現金即減高達$5,000*,咁多著數,快啲嚟Pricerite實惠門市或網店搶貨迎新春,準備提早佈置家居迎新年啦!

提提你,傢俬送貨需時,想喺新年前幫屋企換新look就記得趁早到門市或網店選購,仲要留意傢俬截單期呀!
*優惠受條款及細則約束

#Pricerite #實惠 #新年 #新年早佈置 #搶貨迎新春 #傢俬 #家品 #低至2折 #現金即減 #傢俬優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pricerite實惠

Article Tags:
· · · · · · ·
Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數