Pricerite實惠 x 福幼基金會 NFT藝術品慈善義賣 送網店傢俬家品9折優惠券
Advertisements

Pricerite實惠 x 福幼基金會 NFT藝術品慈善義賣 送網店傢俬家品9折優惠券

2022-09-30

【購物】Pricerite實惠 x 福幼基金會 NFT藝術品慈善義賣 送網店傢俬家品9折優惠券!Pricerite實惠與INNOVERSE及Articoin早前聯手打造「#Pricerite實惠NFT藝術廊」,希望透過平台支持本地藝術創作,而今次更聯同 Caring For Children Foundation 福幼基金會 首辦「#NFT藝術品慈善義賣」,希望可以透過創意科技及藝術,為社區帶嚟更多關愛。

由即日起至11月30日,首100名訂購慈善NFT個人化服務以及指定NFT藝術品義賣所得收益,喺扣除成本後將全數捐贈福幼基金會,令劏房戶兒童及家庭嘅生活得到改善。另外,現凡購買慈善NFT藝術品或NFT個人化服務,即獲贈Pricerite實惠網店傢俬家品9折優惠券,送完即止*!希望大家踴躍支持,為慈善及藝術出一分力!

*優惠受條款及細則約束

#Pricerite #實惠 #福幼基金會 #NFT #NFT藝術品 #義賣 #優惠券 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pricerite實惠

Article Tags:
· · · · · · ·
Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數