Pizza Hut 外賣自取二人普通批套餐 折實價$158
Advertisements

Pizza Hut 外賣自取二人普通批套餐 折實價$158

2022-01-27

【飲食】外賣自取二人普通批套餐 折實價$158,夜晚冇得出街食,但又想嘆到最新鮮滾熱辣嘅滋味Pizza?逢星期一至星期四 嚟Pizza Hut 可以用外賣自取折實價 $158,拎走抵食二人普通批套餐留喺屋企食住Pizza慢慢歎!二人普通批套餐包括 指定三藩市手藝薄批、鬆厚批或薄脆批(普通批)X 1,指定意粉、飯或小食 X 1,百事可樂(罐)X 2。

#PizzaHutHK #二人餐 #外賣自取 #二人套餐 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pizza Hut HK

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數