Pizza Hut「豐盛全日早餐」包飲品 金會員9折優惠
Advertisements

Pizza Hut「豐盛全日早餐」包飲品 金會員9折優惠

2024-02-24

【飲食】一日之計在於All day Breakfast!星期一至星期五返工咁攰,weekend梗係要錫自己多啲啦~ 訓到自然醒,再食份靚早餐就perfect喇~ 咪住!訓到自然醒,仲邊有早餐食?想慰勞每個打工仔嘅Pizza Hut已經為大家準備好。由即日起,33間Pizza Hut 分店開始提供All Day Breakfast,包括豐盛全日早餐、素食全日早餐、煙三文魚班尼迪蛋同脆烤煙肉班尼迪蛋,每份套餐仲包一杯嘢飲品𠻹~ 而Hut Rewards金會員仲可享9折優惠㗎!Weekend食咗份靚早餐,做嘢仲唔100分?即刻睇睇邊間分店有!

#PizzaHutHK #AllDayBreakfast #慰勞自己 #全日都有 #飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pizza Hut

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數