Pizza-BOX 自取及網上落單優惠「$88五褔臨門套餐」
Advertisements

Pizza-BOX 自取及網上落單優惠「$88五褔臨門套餐」

2024-05-26

【飲食】Pizza-BOX 為答謝顧客一直支持,5月1日至5月31日期間,推出「$88五褔臨門套餐」香焗雞上髀五件及五罐汽水;優惠只限自取及網上落單;套餐供應時間為5月1日至5月31日;優惠受條款約束。

#薄餅 #烤雞 #外賣 #pizza #飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/Pizza-BOX

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數