PET-A-HOOD 有獎遊戲送 PURINA ONE® 3重免疫防護+配方體驗套裝
Advertisements

PET-A-HOOD 有獎遊戲送 PURINA ONE® 3重免疫防護+配方體驗套裝

2022-07-07

【免費】參與3週星級挑戰 索取PURINA ONE® 新升級配方產品體驗!PURINA ONE® 3重免疫防護+配方,全方位守護貓咪健康。每一包都為貓咪提供充足嘅維他命C、E、奧美加 3、 6 以及 β-葡聚醣,有助貓咪提升免疫力,加強屏障,為貓咪提供免疫防護。貓貓餵食三星期,身體防護系統就會一步一步改善,包括提升貓貓活力、改善消化功能以及外觀毛色都更加亮麗。

由即日開始至2022年7月10日,到PET-A-HOOD網站登入以下連結填寫簡單資料,就有機會免費索取PURINA ONE® 3重免疫防護+配方體驗套裝(1.5 KG )!分享貓貓體驗後嘅轉變,更有機會贏取贏取香港美利酒店一晚住宿同其他豐富獎品㗎!

#PURINAONEHK #ONE3WeekChallenge #one3週星級挑戰 #PETAHOOD #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/PET-A-HOOD

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數