Parenting Headline 親子頭條 免費送出 3,000份《迪士尼21世紀百科全書》
Advertisements

Parenting Headline 親子頭條 免費送出 3,000份《迪士尼21世紀百科全書》

2021-10-31

【免費】親子頭條GET 免費送出《迪士尼21世紀百科全書》!小朋友對世界充滿好奇,經常向家長問「點解?」家長適當嘅引導可打開小朋友知識大門,擴闊視野。DR-Max《迪士尼21世紀百科全書》帶親子放眼看世界 ,本書特點包括放眼世界,擴闊知識領域!內容廣博,涉獵天文地理!從了解身體結構開始,讓小朋友逐步探索周邊事物,如自然生態、歷史文化、科學原理!延伸學習,引發多角度思考!豐富迪士尼人物插圖,增添閱讀趣味!

香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長亦推!家長如果想擴闊小朋友眼界,為佢哋送上終身受用嘅知識,就快啲click入登記!禮品套裝包括 《迪士尼21世紀百科全書》10本(標準價 $880)!DR-Max Electronic English 試用版工作紙套裝!

名額:首3,000位登記
套裝數量有限,先到先得
截止登記日期:2021年10月31日

#迪士尼21世紀百科全書 #迪士尼 #百科全書 #兒童教材 #親子活動 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Parenting Headline 親子頭條

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數