Panda Place 悅來坊 丹尼小熊曲奇 免費派發聖誕愛心曲奇福袋活動
Advertisements

Panda Place 悅來坊 丹尼小熊曲奇 免費派發聖誕愛心曲奇福袋活動

2021-12-23

【免費】Panda Place 悅來坊 丹尼小熊曲奇 聖誕愛心曲奇福袋活動!為答謝顧客對丹尼曲奇多年支持,Boxing Day 會免費派發福袋,大家可以試到皇牌產品小熊曲奇、搓手液、口罩等等,大家千祈唔好錯過喇!福袋數量有限、派完即止、每位客人限取一份。

日期:2021年12月26日
時間:3-6pm
地點:G37號舖

#香港烘焙 #美食 #福袋 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Panda Place 悅來坊

Article Categories:
九龍 · 免費 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數