Pacific Coffee 購買任何聖誕特飲 送聖誕限定版Pacific Coffee x Fluffy House貼紙
Advertisements

Pacific Coffee 購買任何聖誕特飲 送聖誕限定版Pacific Coffee x Fluffy House貼紙

2020-12-24

【飲食】臨近聖誕,Pacific Coffee為大家準備了一份小小的禮物!凡購買任何一杯聖誕特飲,即可獲得聖誕限定版Pacific Coffee x Fluffy House貼紙一張!2款不同設計,分別有尿布熊 + 雞仔及彩虹妹妹,為你送上窩心的聖誕小祝福!於香港全線分店送出(國際博覽館展館分店除外);數量有限,送完即止。

#FabulouslyFluffyChristmas #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Pacific Coffee

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝