Pacific Coffee 購買或增值 Perfect Cup 卡滿 $200 送標準裝手調飲品

Pacific Coffee 購買或增值 Perfect Cup 卡滿 $200 送標準裝手調飲品

2019-01-29

【飲食】Pacific Coffee The Perfect Cup Card 再一次召集!今個月購買或增值 Perfect Cup 卡滿$200即送標準裝手調飲品一杯。成為 The Perfect Cup卡會員優惠多籮籮,其他會員優惠包括 生日月份送標準裝手調飲品或甜品一件、生日正日雙倍積分、各種會員專享折扣!

» 詳情

資料/圖片來源:Pacific Coffee

Article Categories:
熱門優惠 · 生日優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝