Pacific Coffee「JURA咖啡機」2022大放送優惠
Advertisements

Pacific Coffee「JURA咖啡機」2022大放送優惠

2022-02-28

【購物】2022大放送 迎虎年!WOW Offer to welcome Year of the Tiger!2022年祝大家虎年行大運!虎年要虎虎生威,梗係要有部頂級咖啡機坐陣公司或屋企先夠型夠威。日日都可以飲由瑞士品牌咖啡機製作嘅香濃咖啡,做咩都如虎添翼!

大放送優惠!JURA咖啡機勁減 $888,輸入優惠碼 TIGER!JURA咖啡機連同JURA製冷器、暖杯機勁勁減 $1,688,輸入優惠碼 CNYCOMBO!產品數量有限,快啲去落單喇!

#pacificcoffee #coffeesolutions #cnyoffer #jura #coffeemachine #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Pacific Coffee

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數