Pacific Coffee「父親節優惠」任何甜品享8折優惠

Pacific Coffee「父親節優惠」任何甜品享8折優惠

2017-06-17

【飲食】甜品非女性專屬!於父親節6月18日當日,帶爸爸購買 Pacific Coffee 任何甜品即可享8折優惠。如果你自己係爸爸,帶同小朋友同樣可享優惠。

資料/圖片來源:Pacific Coffee

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝