Pacific Coffee 自攜杯買飲品 $3 走塑優惠
Advertisements

Pacific Coffee 自攜杯買飲品 $3 走塑優惠

2023-06-26

【飲食】Pacific Coffee 無膠止渴 $3 走塑優惠!為咗呼應2023香港綠色日嘅主題 Beat Plastic Pollution,支持無膠止渴,喺日常生活中減少使用即棄嘅塑膠製品,Pacific Coffee 除咗全線使用可降解嘅木製飲品攪拌棒同甘蔗製飲管之外,其實用自攜杯嚟買飲品,仲可享減$3 走塑優惠㗎!一齊支持環保,Beat Plastic Pollution!

#HKGreenDay #BeatPlasticPollution #EcoFriendly #BringYourOwnMug #PacificCoffee #飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/Pacific Coffee

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數