Ovolo Hotels 奧華酒店 隔離住宿計劃 3.0
Advertisements

Ovolo Hotels 奧華酒店 隔離住宿計劃 3.0

2022-02-09

【玩樂】Ovolo 奧華酒店推出全新隔離住宿計劃 3.0,讓客人可於入住期間享受健身及身心靈訓練的網上遙距課程、一對一私人遙距指導服務,以及一系列於完成隔離後可享的服務優惠。Ovolo 盼望與眾齊心抗疫的同時,也能讓住客有「家」一般舒適的住宿體驗。

Ovolo 奧華酒店的全新隔離住宿計劃 3.0 將由 2022 年 1 月 31 日起適用於 Ovolo Southside 奧華南岸酒店及 Ovolo Central 中環奧華酒店,為最佳零負擔的隔離酒店住宿選擇。

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Ovolo Hotels

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數