Orlane 生日會員 免費領取生日禮物
Advertisements

Orlane 生日會員 免費領取生日禮物

2022-07-26

【免費】夏日清爽淨肌!塵埃、妝容、汗水油脂… 毛孔堵塞更易出暗瘡!夏天要有清爽潔肌膚,7月birthday girls 於ORLANE 專櫃購買任何產品,即可以75折加購潔面產品 1 件。另外,購物滿$1,000產品即減$150*、滿$2,000即減$500*,仲有好多生日禮遇,立即行動啦!

生日會員兼享以下尊貴禮遇 包括免費領取生日禮物 1 份​、正價貨品8折優惠及雙倍積分獎賞**​、ORLANE $100現金券​。

*優惠不適用於 面部療程、百貨推廣及優惠套裝​
**只限當月首次購物​

#orlanehk #抗齡專家 #生日禮物 #會員生日 #生日優惠 #潔面產品 #清爽肌 #毛孔 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» Orlane 專櫃地址

資料/圖片來源:Jetso Today/Orlane

Article Categories:
免費 · 熱門優惠 · 生日優惠
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數