OneDegree 快閃優惠 虛擬保險低至11折
Advertisements

OneDegree 快閃優惠 虛擬保險低至11折

2022-11-11

【玩樂】11.11快閃優惠!OneDegree 虛擬保險低至11折!成本更低就可以為你保障更多!由為個人健康預備嘅危疾保險,到守護屋企人及家居財物嘅家居保險,仲有為毛孩醫療作保障嘅寵物保險,去到物業必備嘅火險,OneDegree 虛擬保險一應俱全,全方位保障你所需!

而家仲有限時快閃優惠!

^優惠受條款及細則約束,詳情請瀏覽網頁。
*上限為 $800,以保費回贈方式送贈。優惠受條款及細則約束,詳情請瀏覽網頁。

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/OneDegree

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數