Ogawa 「全城盡UwU」 人人有獎遊戲 送 限量版UwU杯
Advertisements

Ogawa 「全城盡UwU」 人人有獎遊戲 送 限量版UwU杯

2020-10-15

【免費】#全城盡UwU 人人有獎遊戲!試想像下,喺悠閒嘅假期,歎住UwU按摩組合,呷一杯暖暖朱古力,「人生得意」就係咁Chill~ 「哪有杯?」,咁就一定要參加「全城盡UwU」 人人有獎遊戲,凡留言參加,即可獲得限量版UwU杯一隻*,仲有機會贏埋$800現金獎賞!咁就可以用嚟買UwU按摩組合番屋企盡情UwU啦!

獎品:大獎 $800 OGAWA購物禮券 名額5位
人人有獎:「限量版UwU杯」一隻*,一共6色,隨機送出,數量有限,換完即止

*凡參加 #全城盡UwU人人有獎遊戲,將會在inbox中收到限量版UwU杯換領訊息,憑換領訊息到OGAWA專門店、專櫃、展銷會,體驗UwU按摩組合15分鐘,即可免費獲得「限量版UwU杯」一隻

遊戲玩法
1. 讚好「Ogawa Hong Kong」Facebook專頁及本帖文
2. 分享本遊戲帖文並設定成「公開」
3. 喺留言欄回答以下選擇題:

UwU按摩組合係由邊兩樣按摩神器組成?
A. Oh My sofa x 大滿足
B. Mysofa x 2滿足
C. 賣飛佛 x 易面紅
D. I go to school by bus

4. 再分享一邊享用UwU按摩組合,一邊做咩嘢最UwU最歎
5. 同時標記三位朋友

活動日期:2020年10月9日至2020年10月15日 晚上11時59分截止
得獎名單公佈:2020年10月20日

#OGAWA #按摩 #按摩椅 #UwU按摩組合 #人生得意須盡UwU #MySofa #2滿足 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Ogawa Hong Kong

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數