Ogawa 有獎遊戲送 「UltiMate」空氣淨化機、「記憶頸枕」
Advertisements

Ogawa 有獎遊戲送 「UltiMate」空氣淨化機、「記憶頸枕」

2021-01-29

【免費】#有獎遊戲 OGAWA魚蝦蟹,估吓莊家今鋪贏幾多?農曆新年將至,同親朋戚友拜年之餘,梗係要玩返啲傳統遊戲!魚蝦蟹遊戲相信好多人都玩過,今次就等OGAWA同你玩喇!睇睇以下嘅魚蝦蟹,估唔估到莊家今鋪贏幾多?知道答案嘅你快啲留言,同埋分享一句有「牛」字嘅新年祝頌語,答案最有創意嘅朋友就有機會贏走「UltiMate」 空氣淨化機(名額1個)或者「記憶頸枕」(名額5個),等你爽住過新年!

大獎:「UltiMate」空氣淨化機乙部,標準價 $2,780,名額1個
優異獎:「記憶頸枕」乙個,標準價 $599,名額5個

遊戲玩法
1. 讚好「Ogawa Hong Kong」Facebook專頁及本帖文
2. 分享此遊戲帖文(設定為公開)
3. 答啱以下問題:【#有獎遊戲|OGAWA魚蝦蟹,估下莊家今鋪贏幾多?】
4. 同時留言分享一句有「牛」字的新年祝頌語!
5. 於留言欄位置分享你嘅答案同埋標記三個朋友

活動日期:2021年1月27日至2021年2月5日(晚上23時59分截止)
得獎名單公佈:2021年2月11日

#OGAWA #按摩椅 #按摩 #按摩機 #魚蝦蟹 #UltiMate #記憶頸枕 #農曆新年 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Ogawa Hong Kong

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數