Ogawa 有獎遊戲送 聖誕別注產品、O.M.G. 全新腳機
Advertisements

Ogawa 有獎遊戲送 聖誕別注產品、O.M.G. 全新腳機

2020-12-15

【免費】OGAWA is coming to town!#有獎遊戲 年年聖誕節開Party 都會必備交換聖誕禮物!呢一個環節,當中你一定有試過收到一啲好「伏」嘅禮物,講到呢度腦入面係咪已經閃過一啲畫面呢!唔緊要,依家只要跟住以下參加辦法,回答一條簡單問題,再分享你收過最「伏」嘅禮物係啲咩,3 位答得最有娛樂性嘅朋友就可以得到送出嘅OGAWA聖誕別注產品,款款按摩性能強勁之餘仲夠晒節日氣氛,就算送禮自用都一定唔會「伏」呀,一齊嚟睇睇遊戲玩法!

獎品
大獎:O.M.G. 全新腳機,標準價 $2,980,名額1個
二獎:聖誕特別版揉揉肩,標準價 $2,680,名額1個
三獎:無線按摩枕聖誕特別版,標準價 $1,980,名額1個

遊戲玩法
1. 讚好「Ogawa Hong Kong」Facebook專頁及本帖文
2. 分享此遊戲帖文(設定為公開)
3. 到指定帖文觀看影片,留言回答片中聖誕老人講咗邊一句說話
4. 分享你收過最「伏」嘅聖誕禮物
5. 標記三個朋友

活動日期:2020年12月9日至2020年12月16日(晚上23時59分截止)
得獎名單公佈:2020年12月22日

#OGAWA #有獎遊戲 #按摩椅 #按摩 #按摩機 #揉揉肩 #腳機 #無線按摩枕 #聖誕特別版 #交換禮物 #聖誕禮物 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Ogawa Hong Kong

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數