Now E 睇戲煲劇組合 送電影點播券睇《天能》
Advertisements

Now E 睇戲煲劇組合 送電影點播券睇《天能》

2021-01-24

【玩樂】亞洲精選猛片 任你揀任你睇!香港日本越南電影 強勢登陸 Now E!Now E 一月新上架電影真係多不勝數!今次 Now 爆谷挑選咗《1917:逆戰救兵》,第一次世界大戰局勢最緊繃之時,兩名年輕的英國士兵,史考菲爾與布雷克受命執行一項看似不可能的任務。他們必須與時間賽跑,穿過敵方的佔領區,傳達軍令以阻止上千名士兵進行危險的進攻行動 布雷克的親生哥哥也包含在內。

#NowE # Now爆谷 #火口的二人 #ItFeelsSoGood #Baby復仇記 #TheSecretDiaryOfAMomToBe #看不見的證人 #InvisibleEvidence #睇戲煲劇組合 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 立即登記啦!

資料/圖片來源:Now E

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數