New Town Plaza 新城市廣場 有獎遊戲送 限量版「新城市廣場 x LEGO®️12生肖躍動新春利是封」
Advertisements

New Town Plaza 新城市廣場 有獎遊戲送 限量版「新城市廣場 x LEGO®️12生肖躍動新春利是封」

2021-01-18

【免費】有獎遊戲 LEGO®️12生肖排排坐!好動嘅LEGO®️12生肖坐唔定,唔小心排錯隊撈亂順序添!立即睇片,留意12生肖出現次序,去留言區答啱同時話我哋知你最中意嘅生肖,會挑選20位fans送出限量版「新城市廣場 x LEGO®️12生肖躍動新春利是封」一套,立即@埋朋友一齊參加啦喂!

★遊戲問題★答出片中12生肖由左至右出現次序,並解釋你最中意嘅生肖及原因。

★參加方法★
1. 按 Like成為 New Town Plaza 新城市廣場 嘅Facebook專頁Fans,並追蹤New Town Plaza 嘅Instagram帳號
2. 喺Comment位置回答問題
3. Tag 3位朋友

★條款細則★
1. 答案最有心思嘅參加者就有機會獲贈限量版「新城市廣場 x LEGO®️12生肖躍動新春利是封」一套(名額 20個)
2. 得獎者將會有專人聯絡你領獎事宜
3. 每位參加者必須完成以上「參加方法」之步驟
4. 每位參加者只限參加及獲獎一次
5. 獎品不能兌換現金或其他優惠
6. 逾期領取禮品者,即當棄權
7. 如有任何爭議,新城市廣場保留最終決定權
8. 活動中有關之時間皆以新城市廣場用的時計為準。
9. 商場職員及其親屬、新鴻基地產僱員及親屬、新城市廣場各租戶,均一概不得參加活動,以示公允。
10. 新城市廣場只會使用就本活動收集的個人資料作通知及領獎用途,資料絕對保密,並在完成相關用途之後一個月內將相關個人資料銷毀。除非參加者同意其個人資料用作直接促銷用途,否則參加者於活動期間所提供之個人資料,只會用作參與本活動及領獎事宜,新城市廣場不會將參加者之個人資料用作其他用途,並會將個人資料保密。參加者的個人資料可能會交予第三方合作商以作上述用途。欲知更多詳情,可瀏覽新城市廣場的私隱政策。

★活動截止日期及時間★ 2021年1月23日晚上11:59

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/New Town Plaza 新城市廣場

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝