New Town Plaza 新城市廣場 有獎遊戲送 位元堂 位您寵 專業寵物保健食品試用裝
Advertisements

New Town Plaza 新城市廣場 有獎遊戲送 位元堂 位您寵 專業寵物保健食品試用裝

2021-02-16

【免費】新年假期不如帶埋毛孩 去戶外Hea下?星級馴犬師 Eric Ko 就選擇帶愛犬 Teeny 嚟 Pets Park玩,仲親身示範點樣利用場內設施嚟訓練狗狗添!快啲帶埋主子嚟認識新朋友,兼參加 #萌寵短片大賽!有獎問答~ 短片中Eric 分享咗邊啲小tips俾大家呢?答啱朋友有機會得到專業寵物保健食品試用裝!

★參加方法★
1. 讚好此帖文,並按 “Like ”成為 New Town Plaza 新城市廣場 嘅Facebook專頁Fans,並追蹤New Town Plaza 嘅Instagram帳號
2. 喺Comment位置回答問題
3. Tag 2位朋友

★條款細則★
1. 答案最準確嘅參加者會獲得由位元堂送出嘅 位您寵 專業寵物保健食品試用裝一包!名額10份!
2. 得獎者將會有專人聯絡你領獎事宜
3. 每位參加者必須完成以上「參加方法」之步驟
4. 每位參加者只限參加及獲獎一次
5. 獎品不能兌換現金或其他優惠
6. 逾期領取禮品者,即當棄權
7. 如有任何爭議,新城市廣場保留最終決定權
8. 活動中有關之時間皆以新城市廣場用的時計為準。
9. 商場職員及其親屬、新鴻基地產僱員及親屬、新城市廣場各租戶,均一概不得參加活動,以示公允。
10. 新城市廣場只會使用就本活動收集的個人資料作通知及領獎用途,資料絕對保密,並在完成相關用途之後一個月內將相關個人資料銷毀。除非參加者同意其個人資料用作直接促銷用途,否則參加者於活動期間所提供之個人資料,只會用作參與本活動及領獎事宜,新城市廣場不會將參加者之個人資料用作其他用途,並會將個人資料保密。參加者的個人資料可能會交予第三方合作商以作上述用途。欲知更多詳情,可瀏覽新城市廣場的私隱政策。

★活動截止日期及時間★ 2021年2月19日晚上11:59

#NewTownPlaza #新城市廣場 #沙田 #Shatin #寵物同樂園 #寵物公園 #毛孩 #寵物 #戶外好去處 #野餐 #pets #takeaway #dog #Cat #picnic #EricKo #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/New Town Plaza 新城市廣場

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝