「MUJI week 無印良品週間」秋冬購物及餐飲優惠
Advertisements

「MUJI week 無印良品週間」秋冬購物及餐飲優惠

2019-11-10

【購物】為感謝MUJI passport會員的支持,香港無印良品 2019年11月1日至11月10日舉行「MUJI week無印良品週間」,會員可分別於11月1日至11月5日及11月6日至11月10日兩個不同階段以優惠價格選購多款秋冬服飾、生活用品及食品等限定優惠商品以及享有Café&Meal MUJI 限定餐飲優惠,更可兼享任何購物及餐飲消費額外9折!

此外,於無印良品單次購物淨值滿 幣$2,000或以上,可額外獲贈價值 $100 MUJI購物積分。新會員下載MUJI passport亦可享迎新優惠,首次購物淨值滿 $100或以上,可獲贈價值 $20 MUJI購物積分。另外,為方便顧客參觀選購,於推廣期內無印良品各店舖將提早於早上10時營業。

» 詳情

資料/圖片來源:MUJI Hong Kong

Article Categories:
購物 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數