MUJI 無印良品「小冊子優惠」購買 Found MUJI 產品「小冊子優惠」8折
Advertisements

MUJI 無印良品「小冊子優惠」購買 Found MUJI 產品「小冊子優惠」8折

2017-06-22

【購物】Found MUJI 以「尋找、發現」嘅態度來檢視生活,從世界各地尋找可長久使用嘅日常用品,並善用當地嘅傳統素材和技術,琢磨至能融入現代生活嘅商品,延續傳統美好事物嘅真正價值。即日起至7月2日,MUJI passport 會員憑 MUJI passport 優惠小冊子優惠券,凡購買精選Found MUJI產品,即可享有8折優惠。

資料/圖片來源:MUJI Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數