MUJI 無印良品 官方網上商店開幕 買滿 $500 送 $50 電子優惠碼
Advertisements

MUJI 無印良品 官方網上商店開幕 買滿 $500 送 $50 電子優惠碼

2023-03-19

【購物】MUJI 無印良品香港官方網上商店 正式開幕!無印良品香港官方網上商店提供男女裝、MUJI Labo、童裝、生活雜貨、家具、以至食品等逾五千種商品,涵蓋生活每個範疇,隨時隨地提供生活所需。 為慶祝正式開幕,即日至2023年3月22日,於網上商店購物消費淨值滿$500,可獲贈$50電子優惠碼供下次購物時使用。名額3,000個,額滿即止。

・購物滿指定金額可享免費配送服務
・店舖自取免運費,且不設最低訂單金額
・MUJI passport會員購物可累積MUJI里數

#MUJI #無印良品 #MUJIHK #MUJIHKOfficialOnlineShop #OnlineShopping #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/MUJI

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數