MUJI 無印良品皇室堡限定優惠 購物滿額免費獲贈皇室堡店限定A4黃麻手挽袋
Advertisements

MUJI 無印良品皇室堡限定優惠 購物滿額免費獲贈皇室堡店限定A4黃麻手挽袋

2023-12-09

【購物】MUJI 無印良品皇室堡限定優惠!反應熱烈,再度加推。由即日起至12月10日,顧客凡於無印良品皇室堡店消費淨值滿 $300或以上,可獲贈皇室堡店限定A4黃麻手挽袋一個。數量有限,送完即止。

#MUJI #無印良品 #MUJIHK #MUJIWindsorHouse #NewStoreOpening #JuteMyBag #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/MUJI

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數