MUJI 無印良品AIRSIDE店 消費滿額免費獲贈AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋
Advertisements

MUJI 無印良品AIRSIDE店 消費滿額免費獲贈AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋

2023-10-03

【購物】MUJI 無印良品AIRSIDE店現已開業!由即日起至10月4日,顧客凡於無印良品AIRSIDE店消費淨值滿 $300或以上,可獲贈AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋一個及無印良品官方網上商店$20購物優惠券一張。數量有限,換完即止。

地址:九龍啟德協調道2號AIRSIDE4樓408-410號舖
營業時間:11:00-21:00

#MUJI #無印良品 #MUJIHK #MUJIAIRSIDE #NewStoreOpening #商場活動 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/MUJI

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數