MTR 港鐵 「風球」信號 及 颱風期間交通服務安排
Advertisements

MTR 港鐵 「風球」信號 及 颱風期間交通服務安排

2021-10-12

【資訊】大家係咪已經留喺安全地方啦?MTR港鐵 調整咗列車服務,如果你有需要搭港鐵,記得留意最新列車班次資訊呀!大家除咗要做好家居防風措施,如果預計到時要出門口,記得預早睇埋港鐵喺颱風期間嘅服務安排,計劃行程就容易啲啦!

#預早睇定颱風期間交通安排 #另一波又嚟 #大家記得注意安全 #StaySafe #StayAlert #TransporationUnderTyphoon #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/MTR

Article Tags:
· · · · · · · ·
Article Categories:
資訊
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數