MTR 「港鐵即時賞」有獎遊戲推廣碼送 MTR 積分
Advertisements

MTR 「港鐵即時賞」有獎遊戲推廣碼送 MTR 積分

2021-10-29

【免費】歡迎參與「港鐵即時賞」!好多主人都將自己嘅寵物當做屋企嘅重要成員,對佢哋寵愛有加,唔知你想養嘅寵物係咩呢?10月29日嘅問題同有關,快啲入嚟挑戰啦!只要參與其中,即可獲贈 MTR 積分!換取各種禮遇!提交答案 後再輸入推廣代碼 Pets1029,即可獲贈 50 MTR 積分!

#mtr #港鐵 #港鐵即時賞 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/MTR

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數