MTR advertising 有獎遊戲送 超級市場 $50 禮券

MTR advertising 有獎遊戲送 超級市場 $50 禮券

2019-08-29

【免費】港鐵廣告 Digital Experiential Station~ 快啲過嚟化身為Digitial Experiential Station 嘅港鐵中環站同香港站玩遊戲,贏走超市禮劵 & 智能電話啦! 由即日起至9月3日,成功用手提電話集齊七隻機械人且自拍,即刻有機會拎走超市禮劵!

運用您無限創意影張自拍,拎走埋終極大獎—Samsung Galaxy S10!Checkpoints提示 港鐵中環站 x5;香港站 x2

#DigitalExperientialStation #MTRadvertising #Outdooradvertising #DigitalExperience #MTRCentralStation #MTRFun #KeeWah #Maxim #Arome #Rimowa #Fidelity #HSBC

是次活動日期由2019年8月8日早上6:00至2019年9月3日晚上11:59結束。
活動日期及時間以主辦機構的遊戲伺服器時間為準。
參加者必須細閱「Digital Experiential Station」之條款及細則,一經參加此活動,即同意接受條款及細則的約束。
參加者可於港鐵站內使用配備上網服務的智能手機或設備,透過指定港鐵廣告上的 QR code,登入「Digital Experiential Station」網頁,瞭解活動詳情,參加者需以有效的電話號碼登記,並同意是次活動之條款及細則,方能參與此遊戲。
參加者須按照活動網頁指示,開啟智能手機或設備的鏡頭並對準港鐵廣告上的AR code即可探索隱藏的數碼機械人。參加者完成自拍小遊戲並回答一條簡單問題即可收集該款數碼機械人。
參加者收集全部七款數碼機械人即完成遊戲。
每日首10名完成遊戲的得獎者有機會獲得超級市場$50禮券 1 張。每日活動時間由早上06:00起重新計算,而每日最先完成遊戲的得獎者會以完成收集最後一款數碼機械人計算。每個電話號碼最多可領獎一次。參加者使用超級市場禮券時須遵守優惠券上之條款及細則。所有禮品名額有限,送完即止!

完結後,主辦機構將從完成遊戲者中選出最有創意的一組作品,被選中的得獎者有機會獲得大獎Samsung Galaxy S10 (128GB) 價值 $5,998 1 份。
活動完結後,得獎者將於10月3日或之前收到電話聯絡,通知獲獎及領獎方法。
參加者參加是次活動將會牽涉流動網絡數據流量,參加者的流動網絡供應商可能會就閣下的數據傳輸用量收取費用。有關詳請,請向閣下的流動電話網絡供應商查詢,主辦機構不會就有關費用負上任何責任。
參加者須確保所提供的資料均為真實及正確無誤,且沒有冒用或盜用任何第三者之資料。參加者提供的資料如有不實、不正確或遺留,其參加或得獎資格將被取消。此外,如因此導致主辦機構無法通知其得獎訊息時,主辦機構無須承擔任何責任。
如因參加者提供不實或不正確資料而引致主辦機構或任何第三者有所損失,參加者須承擔一切相關責任。
參加者如錯誤登記任何個人的資料,違反是次活動之條款及細則或不符合活動資格,主辦機構有權拒絕接納或取消其參加資格,而無須作出解釋及另行通知。主辦機構保留取消其得獎資格及追回獎品之權利。
參加者如因參加本活動或因本活動獎品而遭受、引致或所涉及的任何損害、損失、死亡或身體受傷,主辦機構概不承擔任何責任或法律責任。
所有獎品不得轉讓或退換,亦不能兌換現金或實物利益。
如得獎者其後被取消資格,或被發現不符合資格參加遊戲,主辦機構保留權利扣起獎品或收回已送出的獎品。
得獎者領取獎品後,若有遺失、損壞或被竊,主辦機構將不會提供任何證明或補償。

» 詳情

資料/圖片來源:MTR advertising

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝