MOViE MOViE Cityplaza 戲院 農曆新年限定買二送一優惠

MOViE MOViE Cityplaza 戲院 農曆新年限定買二送一優惠

2019-02-25

【玩樂】最愛邊套賀歲片?各位鍾意睇賀歲片嘅戲迷今年冇得唞喇! MOViE MOViE Cityplaza 戲院強勢推出農曆新年限定買二送一優惠!憑MOViE MOViE Cityplaza戲院即日至2月19日期間不同電影之有效票尾兩張,即可於2月28日或之前換領戲院贈券一張,欣賞第三套電影!今個二月,約定「豬」位親朋好友看好戲,過肥年!

#CityplazaHK #LIVEHAPPY #MOViEMOViECityplaza

» 詳情

資料/圖片來源:Cityplaza Hong Kong

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝