「Monchhichi 街頭出巡」免費派發 Monchhichi 限定小禮品

「Monchhichi 街頭出巡」免費派發 Monchhichi 限定小禮品

2017-07-06

【免費】今個周末,Monchhichi 將會揸住開篷車穿梭旺角、天水圍置富嘉湖、沙田港鐵站及置富第一城,仲會大派 Monchhichi 限定小禮品,快啲去野生捕獲 Monchhichi 啦!

» 活動詳情

資料/圖片來源:U Magazine

Article Categories:
免費 · 玩樂 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝