#Mikiki 顧客服務中心 免費換領 「口罩暫存套」
Advertisements

#Mikiki 顧客服務中心 免費換領 「口罩暫存套」

2020-07-26

【免費】Mikiki 免費賞你口罩暫存套!口罩最令人尷尬嘅位,係喺要食飯飲水之際,個口罩突然好似冇咗容身之所,擺喺邊都唔係咁啱!Mikiki 早已經為你貼心預備咗「口罩暫存套!」以環保物料製造,仲要係免!費!㗎!而家嚟Mikiki嘅顧客服務中心就有得拎喇,數量有限,送完即止!唔想食飯時個口罩周圍擺,就要畀佢一個暫存嘅屋企喇~

#口罩暫存套 #記得載口罩 #shopping #mikiki #mikikimall #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Mikiki

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數