MI Learning 推出油角笑口棗製作班

MI Learning 推出油角笑口棗製作班

2018-02-27

【玩樂】話咁快就2018年啦!過一個月多少少仲農曆新年添!油角同笑口棗就食得多,但又識唔識整呢?今年 2月MI Learning 推出油角笑口棗製作班,而整個製作班以普通話教授。不但應節,仲可以邊玩邊練習普通話聽講能力添!

» 活動詳情

資料/圖片來源:MI Learning

Article Categories:
玩樂 · 農曆新年特集
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝