Metroplaza 新都會廣場 「#荃葵青獨家著數賞」送 5,000份 $100美食贈券
Advertisements

Metroplaza 新都會廣場 「#荃葵青獨家著數賞」送 5,000份 $100美食贈券

2021-03-30

【購物】唔使改名都送你5,000份$100美食贈券!想享用美食優惠?唔使改名嘅!平時去開或者住喺荃葵青嘅朋友有福喇!無論你個名有冇「荃」、「葵」、「青」其中一個字,都送你$100美食贈券呀!3月26號開始有個 #荃葵青獨家著數賞 推廣,適用於荃灣、葵涌、青衣區內任何實體零售或餐飲商戶!重點係任何呀!以信用卡消費滿指定金額就可以換領新都會廣場同 Tsuen Wan Plaza 荃灣廣場合共$100嘅美食贈券!有成5,000份等緊你!

#Metroplaza #新都會廣場 #KwaiFong #荃灣廣場 #TsuenWanPlaza #商場優惠 #著數情報 #吃貨出動 #荃葵青獨家著數賞 #美食贈券 #半價折扣 #唔使改名都有著數 #於區內消費就可以 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Metroplaza (SHKP)

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數