Metro Broadcast 新城廣播有限公司 有獎遊戲送 價值高達$588 白蘭氏保健品
Advertisements

Metro Broadcast 新城廣播有限公司 有獎遊戲送 價值高達$588 白蘭氏保健品

2021-03-01

【免費】超過180年科學研發白蘭氏 新春送大禮!想預防心血管疾病?喺度留賀年語,並打「#180」,最有創意嘅有機會得到白蘭氏 價值高達$588 嘅保健品!身體健康最緊要!所以白蘭氏送出新春禮品 含 Omega-3-DHA/EPA,能幫助血液循環嘅「白蘭氏深海魚油 + 蝦紅素」或 能舒緩關節痛並提升關節靈活性嘅「白蘭氏保捷膠原錠」。名額12個!

玩法
– 喺度輸入「#180」並標籤2位朋友
– 講出你嘅新年祝賀語,最有創意嘅12位參加者,可獲「白蘭氏深海魚油+蝦紅素 120粒」一樽 或「白蘭氏保捷膠原錠 10粒」一包。
– 最後我哋會私訊你登記資料以作領獎用途
截止日期:2021年3月1日 23:59

條款及細則
1. 參加者必須年滿18歲,並持有有效香港身份證。
2. 每位參加者只可以用一個FB帳戶(即其個人FB帳戶)參加本活動一次。
3. 每名得獎者將得到「白蘭氏深海魚油+蝦紅素(120粒)1樽」或「白蘭氏保捷膠原錠(10粒)使用裝1包」,由主辦方隨機選派,得獎者不設選擇權。
4. 本次活動截止日期為香港時間2021年3月1日 23:59,時間以主辦單位的系統時間作準。2021年3月1日00:00或以後發佈的語句一律無效。
5. 參加者如不能完成及提交本活動內必需的一切項目及相關資料、或提交的資料屬錯誤、不真實或有所遺漏,亦會被取消參加及或得獎資格。
6. 得獎者將有專人通知領獎,並需到黃埔花園新城電台領取禮物。
7. 得獎禮物一經發出後,恕不退換;若有遺失、損毀或被竊,將不會獲補發。
8. 得獎禮物不可協議、轉讓、轉售及不可轉換成現金、積分或其他項目。。
9. 參加者如因參加本活動或因獎項而遭受任何損失,新城廣播有限公司及馬來西亞商白蘭氏三得利股份有限公司台灣分公司不會負上任何法律責任或賠償。
10.如任何有關活動之爭議,新城廣播有限公司及馬來西亞商白蘭氏三得利股份有限公司台灣分公司將保留最終決定權。
11.本公司有權更改是次活動的獎品、方法、條款及細則而無須另作通知,並保留修改參與條款之權利。
12.凡參加本次活動的參加者,即表示了解並同意接受以上所有條款及細則。
13.馬來西亞商白蘭氏三得利股份有限公司台灣分公司之有關個人資料的使用私隱保護聲明,請瀏覽:https://store.brandsworld-hk.com/privacyPolicyPage
14.新城廣播有限公司之搜集個人資料聲明
(i) 是次活動中要求參賽加者所提供的個人資料,如姓名、聯絡電話、電郵等,包括及限於填寫之個人資料,只用作是次活動聯絡參賽加者及領獎時核實身份之用。本台將搜集之個人資料保存及保密處理,並於活動及領獎完結後兩個月銷毀。不會使用有關資料作日後直接促銷之用途。如參賽加者拒絕提供有關資料,大會有權拒絕參賽加者參與是次活動。
(ii) 如有任何查詢、更改或刪除該個人資料,請聯絡相關的資料保護主任:[email protected]

#新城知訊台 #MetroHitpicks #送禮 #有獎遊戲 #白蘭氏仲有更多可能 #白蘭氏香港 #BRANDSHONGKONG #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Metro Broadcast 新城廣播有限公司

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝