#Medimart樂康軒 「抗炎3百防疫套裝」訂購

#Medimart樂康軒 「抗炎3百防疫套裝」訂購

2020-02-15

【購物】#Medimart樂康軒 「抗炎3百防疫套裝」!終於搵到防疫用品啦!大家同心合力,齊齊嚟對抗肺炎呀!套裝 包括 口罩1盒、消毒酒精液3支、護目鏡1副 、膠手套1盒。訂購抗炎3百套裝須知,取貨時間 2月28日-3月2日,每人限購2套抗炎3百套裝,只限門市取貨。

#抗炎3百 #新型冠狀病毒 #口罩 #消毒搓手液 #護目鏡 #膠手套 #Medimart #樂康軒 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎

» 了解更多

資料/圖片來源:Medimart樂康軒 – 健康知識 Health Tips

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝