Medicom 全新防霧氣霧色系列成人醫用耳掛口罩
Advertisements

Medicom 全新防霧氣霧色系列成人醫用耳掛口罩

2022-12-14

【免費】優先登記免費試用裝!Medicom 全新防霧氣霧色系列成人醫用耳掛口罩!Medicom 防霧氣醫用成人口罩設有內層防霧條於鼻樑位置,特別適合佩戴眼鏡人士使用。口罩通過美日雙重認證,符合美國醫用ASTM F2100-19 Level 1 標準,以及日本標準JIS T9001 Class 1,同時採用鋁質鼻樑條,更易固定及塑造緊貼鼻樑形態,保護更佳。另特設柔軟加闊耳掛,減低耳背不適感。口罩為獨立包裝,方便攜帶更換。現時新推出期間限定之霧色系列包括 奶茶啡、豆沙粉及竹炭灰。

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#新聞 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Medicom

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數