MCP 新都城中心 「大熱港韓遊戲 + 美食Halloween」
Advertisements

MCP 新都城中心 「大熱港韓遊戲 + 美食Halloween」

2021-10-30

【免費】趁萬聖節將至,Cookganizer「由你作煮」主辦一個名為「大熱港韓遊戲 + 美食Halloween」集遊戲、美食、購物與網上消費俱備的萬聖節活動。合作商戶單位除網上教煮頻道兼食材供應平台Cookganizer「由你作煮」外,另有西班牙手工糖Papabubble、南澳洲無污染海域鮑魚王、環球優質生活百貨StylesHK,以及搜羅世界各地美酒的MyiCellar。 每個合作商戶都推出是次主題特色產品,例如韓國玩命遊戲「心形、星形」圖案椪糖、「哈囉喂」辣辣川味泡椒鳳爪、「尼古拉」伯爵茶曲奇、 「烈焰鬼火」紅燒吉品鮑、「好味到攞命」馬來西亞貓山王果肉和「鮮紅補血」澳洲精選Shiraz紅酒。

於2021年10月23日至10月31日期間,「大熱港韓遊戲 + 美食Halloween」會連環推出多項消費著數活動,包括日日送免費禮品、$1 換美味熟食包,消費滿指定金額即可玩是日大熱港韓遊戲。 精選遊戲日日輪住出,参加者可以親身體驗好玩港韓遊戲,還可以贏獎品。全部期間限定,換完即止。務求令顧客可以過一個好玩又大快朵頤的萬聖節!

即日起至10月31日期間,每日12:30-1:30pm 及4:30-5:30pm 兩個時段內派發免費飲品或小食^。顧客只需到「Cookganzier」期間限定店,即場 Like + Share「Cookganzier」的Fackbook及訂閱 YouTube 頻道,便可免費獲得飲品或小食1份。於「Cookganzier」店及其他期間限定店內消費合共滿 $300 或以上,憑即日收據可於「Cookganzier」店內玩是日精選港韓遊戲1次,有機會贏得豐富禮品。精選遊戲日日輪住出。

^每日均有指定限額,換完即止
❖每日均有指定限額,送完即止

#姐姐都識煮 #O2O #買餸 #網購 #MCPDISCOVERY #MCP新都城中心三期 #MeetChillPlay #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/MCP Central & Discovery新都城中心二期及三期

Article Categories:
免費 · 新界 · 街頭推廣 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數