LocoBike樂區踩父親節 分享同爹哋踩車相送神秘紀念品
Advertisements

LocoBike樂區踩父親節 分享同爹哋踩車相送神秘紀念品

2024-06-16

【免費】LocoBike樂區踩 祝爸爸們 #父親節 快樂!#非正式統計 超過8成人係由爸爸教識踩單車!爸爸教!朋友教!跟教練學!今次就由你帶爹哋一齊展開健康又愉快嘅旅程,創造屬於你哋嘅單車回憶啦!即刻送爸爸一年踩車計劃做禮物,啱曬佢哋 #晨運 #飲茶 #釣魚 #買餸 ,健康之餘又低碳環保!分享你同爹哋一齊踩車嘅相再Tag LocoBike樂區踩 ,即送你神秘紀念品!

#共享單車 #單車 #Locobike #Loco #香港好去處 #單車好去處 #路線介紹 #travel #cycling #trail #單車路線 #打卡 #踩車返工 #爸爸節 #父親節 #假期 #送禮指南 #綠色出行 #低碳 #環保 #健康 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/LocoBike樂區踩

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數