#LocoBike樂區踩 x #616牛肉火鍋專門店 免費派發 口罩 + 酒精搓手液

#LocoBike樂區踩 x #616牛肉火鍋專門店 免費派發 口罩 + 酒精搓手液

2020-02-23

【免費】係locoteam 強力打擊惡意破壞同牛總們強力拍烏蠅嘅同時… #LocoBike樂區踩 仲一直揾緊口罩同搓手液,終於揾到20萬毫升酒精搓手液,可以派比大家!順利的話,仲有1萬個口罩嚟緊。今次 #LocoBike樂區踩 會同兄弟公司616牛肉火鍋專門店聯合行動!到貨後話比大家知點拎!

#口罩 #酒精搓手液 #locobike #616牛肉火鍋專門店 #locoteam #牛總 #免費派發 #loco #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎

» 詳情

資料/圖片來源:LocoBike樂區踩

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝