Korea Plaza 「韓國酒店」 退稅優惠

Korea Plaza 「韓國酒店」 退稅優惠

2018-12-27

【玩樂】今年韓國再度推出酒店退稅優惠!只要遊客入住指定酒店,入住日數不超過30天,就可以在退房時直接於酒店辦理退稅,亦可選擇於機場、港口和市區退稅點辦理手續。

» 優惠詳情

資料/圖片來源:Korea Plaza (KTOHK)

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝