#KMB 九巴 觀塘道轉車站月台編號
Advertisements

#KMB 九巴 觀塘道轉車站月台編號

2020-09-28

【玩樂】感激車站裡 尚有提示能讓我們… 搵啱個站頭!將軍澳隧道轉車站即將啟用喇!觀塘道同鯉魚門道沿途有超過50條巴士線,繁忙時間人來又人往,有時搭車、轉車要搵啱站頭真係難過登天!所以,#KMB 九巴 陸續為觀塘道同即將啟用嘅將軍澳隧道轉車站等64個巴士站編上乘客候車月台編號,App1933亦會顯示巴士站名稱同埋車站月台編號,咁各位乘客選擇路線、轉車都可以方便啲、輕鬆啲啦!

#KMB #九巴 #九巴仔 #人來人往 #月台編號 #將軍澳隧道轉車站 #觀塘道轉車站 #App1933 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 有關詳情可參閱

資料/圖片來源:KMB 九巴專頁

Article Tags:
· · · · · ·
Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝