#KFC 有獎遊戲送 張敬軒演唱會門票
Advertisements

#KFC 有獎遊戲送 張敬軒演唱會門票

2021-12-09

【飲食】KFC聖誕全桶盛宴有獎遊戲 送你張敬軒演唱會門票!過聖誕除咗要有KFC全桶盛宴炸雞之外,又點少得盛裝派對呢?睇下~ 就連KFC紙桶都dress up咗做聖誕特別版呀!而今次問題正正就係同聖誕紙桶有關,如果想拎到張敬軒演唱會門票就要落足眼力啦!

中奬方法好簡單!
1) Like呢個Post
2) 答中片中問題
3) 留言分享同KFC全桶盛宴最夾嘅聖誕禮物
4) 標籤2位朋友

符合以上條件而又能分享出最具創意KFC聖誕禮物嘅朋友就可以得到張敬軒演唱會門票一套 共2張!門票每張價值$680!你哋嘅創意KFC聖誕全桶盛宴禮物配搭仲隨時會成為未來嘅聖誕傳統添~

遊戲條款及細則
1. 本活動於香港時間2021年12月8日至2021年12月10日舉行,遊戲的截止時間為2021年12月10日晚上11 時59分(以GMT+8香港時間為準),以Birdland (Hong Kong) Limited系統報告為準及受制於本公司的最終決定。
2. 參加者必須於遊戲影片中找出指定KFC炸雞桶的移動次數,以留言方式回答答案。同時,參加者須於此遊戲帖子標籤2位朋友並分享最有創意答案。
3. 遊戲結束後,KFC將選出40位中獎者,可獲張敬軒演唱會門票一套(共2張,每張門票價值$680 , 門票日期將會隨機發放);所有時間均以GMT+8香港時間為準,以Birdland (Hong Kong) Limited系統報告為準及受制於本公司的最終決定。
4. 參加次數不限,參賽者只限獲獎一次。
5. 得獎名單將於2021年12月14日前於KFC Facebook專頁公布,請密切留意我們的最新動向。
6. 得奬者必須以獲獎之Facebook帳戶進行得獎登記。
7. 是次活動所有送出之獎品不可兌換成現金或其他禮品,亦不可轉讓或轉售予第三方,一經發現,KFC將保留追究權利。
8. 參與是次活動即代表已了解並同意遵守以上的條款及細則。
9. 所有參賽答案須由參加者提供,答案內容不得涉及暴力、色情、不雅用語、人身攻擊、謾罵、敏感題材及其他不適當之內容,KFC保留對有關答案撤銷之權利。如因參賽答案引起任何責任問題,KFC有權刪除不合主題及不適合之答案或取消該參加者之參加資格,而無須另行通知。
10. 是次活動所收集的個人資料,會用作核對得獎者身份之用。活動完結後,有關資料將會用作KFC之市場推廣用途。KFC可以向其代理人、員工和有份參與是次活動的受聘服務提供者透露該個人資料,本公司將盡一切努力以確保本公司持有的所有個人資料均儲存於妥當和安全的地 方,及只有獲權之員工或第三方服務提供者才可查閱,並僅作上文所述的必需用途。
11. 如有任何爭議,KFC保留最終決定權,包括但不限於更改或終止活動,以及更改活動條款及細則,而毋須另行通知,亦不需要為此承擔任何責任。

#全桶遊戲 #全桶盛宴 #KFCHK #KFC #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/KFC

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數