JobMarket 求職廣場 招聘展送麥當勞 $10 禮券、電影換票證
Advertisements

JobMarket 求職廣場 招聘展送麥當勞 $10 禮券、電影換票證

2022-07-21

【免費】一拍「職」合招聘展!7月22日嘅一拍「職」合招聘展今個月係灣仔修頓場館舉辦!超過 30 間知名企業現場招聘,仲請嚟星級嘉賓講座,包括香港消防處救護員會到場介紹行業前景,工作內容,以及入行方法!參加現場活動 仲送香港麥當勞 $10 禮券一張 及 《七人樂隊》電影換票證一張。

快啲黎搵個心水僱主,同老細同事一拍即合!立即登記*!

【一拍「職」合招聘展】
日期:2022年7月22日 星期五
時間:11:00AM-6:00PM
地點:灣仔修頓室内場館 莊士敦道111號地下

#jobmarket #求職展 #轉工 #招聘求職 #進修增值 #兼職 #全職 #政府部門 #社會服務 #公營機構 #筍工 #建造業 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/JobMarket 求職廣場

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數