Jetso App 有獎遊戲送 城景國際樂雅軒金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕
Advertisements

Jetso App 有獎遊戲送 城景國際樂雅軒金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕

2021-01-26

【免費】步步「糕」升!送城景國際樂雅軒金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕!新年就要食糕點先會步步「糕」升嘛!等頭條Jetso App送你酒店級十勝紅豆糕,同大家賀新春啦!百份百自家製作嘅城景國際樂雅軒「金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕」有金菠蘿嘅酸甜同桂花糖嘅清香,加埋甜而不膩嘅紅豆,簡直係配合得天衣無縫嘅糕點之選!

立即喺頭條Jetso App玩有獎遊戲啦,答中簡單問題就有機會獲得城景國際樂雅軒「金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕」換領券一張!價值$218!名額15個,立即玩遊戲啦!

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Jetso App

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數